Ana Sayfa Ekoloji, Ekonomi 17 Ağustos 2021 31 Görüntüleme

1,5 °C senaryosuna göre dünya gayrisafi hasılasını artırmak mümkün

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Haziran 2021 tarihli Dünya Enerji Dönüşümü raporu küresel sıcaklık artışını bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlamanın sosyoekonomik etkilerini ortaya koydu.

1,5 °C senaryosu ile mevcut politikalar senaryosunun karşılaştırıldığı raporda, 2050 yılında 1,5°C senaryosunda dünya gayrisafi hasılasının (GSH) mevcut politikalar senaryosuna kıyasla yüzde 0,3 daha yüksek seviyede olacağı hesaplanıyor.

İklim kaynaklı hasarların da dikkate alındığı hesaplamalarda ise iki senaryo arasındaki fark yüzde 4’e ulaşıyor.

                                                                                                                   Kaynak: SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan SHURASTAT’in 23. Sayısına göre, enerji dönüşümü dünya ölçeğinde ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etki yaratıyor. Ancak ülkeler, sektörler ve farklı toplum kesimleri arasında büyük farklılıklar görülebiliyor.

IRENA’nın 1,5°C senaryosunda dünyada fosil yakıtlara dayalı madencilik, enerji üretimi ve dağıtımında istihdam mevcut politikalar senaryosuna kıyasla daha düşük seviyede hesaplanırken, imalat sanayi, kamu ve kişisel hizmetler ile profesyonel hizmetlerde daha yüksek seviyede istihdam bekleniyor.

SHURA’nın Türkiye için yaptığı çalışmada 2030’da elektrik sistemi dönüşümü rekabetçi ve ihracata yönelik yapılanmış otomotiv ve makine sektörlerinde yüksek büyüme rakamları getirirken tarım, gıda işleme, tekstil/giyim gibi emek yoğun sektörlerde daha yavaş büyüme ve daha düşük istihdam bekleniyor.

Dünya genelinde toplam gelir, istihdam ve sosyal refah alanındaki olumlu etkilere karşın IRENA çalışması ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin, telafi edici politikalar uygulanmadığı takdirde sürme eğiliminde olduğunu saptıyor.

Küresel enerji dönüşümünün etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için hem uluslararası destek ve işbirliği programlarının, hem de ülkeler düzeyinde olumsuz etkileri en aza indirerek faydaları geniş kesimlere yayacak politikaların uygulanması önem taşıyor.

Temiz Enerji

Yorumlar

Tema Tasarım | Osgaka.com