Ana Sayfa Siyaset 9 Ağustos 2021 37 Görüntüleme

CHP’li Gaytancıoğlu, “Cumhuriyetin kurucu ayarlarında orman köylüsünün hakları vardır”

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Cumhuriyetin kurucu ayarlarında orman köylüsünün hakları vardır” dedi.

Gaytancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin yüz ölçümünün yüzde 30’unun ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, “Ormanlar ülkemiz için bu kadar önemli iken AKP hükümetinin vurdumduymazlığı, rant hırsı ile birleşince Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olan Muğla ve Antalya yangınlarında 1 milyon hektar orman alanımız maalesef yandı. Marmaris’teki arı üreticilerinin temel geçim kaynağı olan ve ünü tüm Türkiye’ye hatta Dünyaya yayılmış “Marmaris Çam Balı” üreticileri 3 bin kovan kaybettiler. Yine on binlerce dekar zeytin ağacı yandı, sadece orman köylerinde yetişen ıhlamur, adaçayı, kekik, defne ağaçları zarar gördü. Orman köylüsünün hem geçimini sağladığı hem de üretime katkıda bulunduğu on binlerce keçi, koyun ve inek telef oldu” ifadesini kullandı.

ORMAN KÖYLÜSÜ SÖMÜRÜLÜYOR

Gaytancıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bugün Türkiye yüzölçümünün dörtte birinden daha fazla bir alan olan yaklaşık 22 milyon hektar orman varlığımız bulunmasına rağmen bu ormanların kenarlarında yaklaşık 19 bin köyde yaşayan milyonlarca orman köylüsünün durumu maalesef içler acısıdır. Orman köylüsü ciddi bir şekilde sömürülmekte ve Devlet olanaklarından neredeyse hiç yararlandırılmamaktadır. AKP döneminde orman köylüsü tamamen unutulmuş, ormancılık faaliyetleri ticarileşmiş hatta taşeronlaşmıştır. AKP’nin bu sömürü politikasıyla geçimini ormandan sağlayamaz duruma gelen orman köylüsü hızla göçe zorlanmış ve orman köylerinde neredeyse genç nüfus kalmamıştır. Orman alanları bugün ticari rant uğruna bilinçsizce tahrip edilmektedir. Sanayileşme, aşırı nüfus artışı, kentleşme, çevre kirliliği vb. uygulamalar, hızla orman varlığının azalmasına neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği, atmosferdeki karbon oranı ve sera gazlarının artışı, hava kirliliği, çölleşme, kuraklık, temiz su rezervlerinin azalması, dünyayı ve insanlığın geleceğini ve ayrıca Dünya ve Türkiye orman varlığını tehdit etmektedir. Bu olumsuzluklar, ormanların önemini bir kat daha artırmaktadır.”

CUMHURİYETİN KURUCU AYARLARINDA ORMAN KÖYLÜSÜNÜN HAKLARI VARDIR

“Türkiye ormanları, özellikle AKP döneminde yürütülen politikalar sonucu toplumsal fayda yerine, sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillenmekte ve hızla tahrip edilmektedir. Bilindiği gibi ülkemiz ormanlarının yüzde 98’i devlet ormanı olup işletilmesi de ülkemizin en köklü kurumlarından olan Orman Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir. Ne yazık ki 180 yıllık geçmişi olan devlet ormancılığımız bir kuşatma altındadır. CHP, neden sürekli ‘Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönelim’ demektedir? Çünkü Cumhuriyetin kurucu ayarlarında orman köylüsünün hakları vardır, Orman Bakanlığını tepeden tırnağa oluşturan ciddi bir örgütlenme yapısı vardır. Türk Hava Kurumunun saygınlığı vardır, ağaç sevgisi vardır, ranta göre değil, halkın çıkarlarını gözeten bilim ve mantığa göre benimsenmiş siyaset anlayışı vardır. CHP iktidarında ormanların önemli bir bölümünün geliri orman köylüsünün olacaktır. Bu ilke uyarınca ormanların içinde veya bitişiğinde yerleşmiş olan orman köylülerinin kalkındırılması için Bölgesel Entegre Kırsal Kalkınma ve Ormancılık projeleri geliştirilerek, sınırları belirlenecek orman alanlarının korunması ve işletilmesi orman köylüsüne ve kooperatiflerine terk edilecektir.

PolitikYol

Yorumlar

Tema Tasarım | Osgaka.com